Ви тут:

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ТОВ "ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД" функціонування існуючої багатопаливної автомобільної заправної станції ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» (БПАЗС №58) за адресою 93404, Луганська обл., Сєвєродонецький р-

02-09-2021
Категорія: 

16.08.2021р.

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
не зазначається суб’єктом господарювання)

20218118382

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,
для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД»

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові
Код ЄДРПОУ - 24316073
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1.Інформація про суб’єкта господарювання
юридична адреса: 69091, Запорізька обл., м. Запоріжжя, бульвар Шевченка, буд. 71-А, кімната 901; контактний номер телефону (061) 2210293

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2.Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.

Функціонування існуючої багатопаливної автомобільної заправної станції ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» (БПАЗС №58) за адресою 93404, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 37ж.
В рамках планованої діяльності передбачається експлуатація існуючої багатопаливної автомобільної заправної станції, призначеної для прийому, зберігання нафтопродуктів (трьох марок бензину і дизельного палива), а також скрапленого вуглеводного газу (пропан-бутану) і заправки паливом автомобільного транспорту усіх типів.
Технічна альтернатива 1.
Для здійснення операцій по прийому, зберіганню і відпуску рідкого моторного палива облаштований резервуарний парк загальним обсягом 100 м3 у складі чотирьох підземних резервуарів для зберігання бензину і дизельного палива, встановлені дві паливороздавальні колонки марки «Wayne Dresser» (Швеція) для роздачі рідкого моторного палива.
Автомобільний газозаправний пункт (АГЗП) включає в себе: наземний резервуар ємністю 9,96 м3, колонку заправну для скрапленого вуглеводного газу (СВГ), насос для перекачування СВГ та інше технологічне обладнання.
Технічна альтернатива 2.
Не розглядається. Технічна альтернатива 1 є оптимальною, у зв’язку з тим, що БПАЗС №58 ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» є діючою, технологічне обладнання вже змонтоване та розміщене на майданчику автозаправної станції.
3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Здійснення планованої діяльності передбачається на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗС загальною площею 0,1719 га (кадастровий номер 4412900000:06:002:0011), яка розташована за адресою 93404, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 37ж.

_______
*Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територіальних альтернатив.

Ділянка межує: з півночі – нежитлова забудова; з заходу – проїжджа частина вул. Богдана Ліщини, далі – нежитлова забудова; зі сходу – нежитлова забудова; з півдня – перехрестя вул. Богдана Ліщини та Гвардійського проспекту, далі - нежитлова забудова. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані близько 300 м на схід – багатоповерхова житлова забудова по вул. Автомобільній.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Не розглядається у зв’язку зі здійсненням планованої діяльності на території та в межах існуючої АЗС.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності обумовлений наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджети.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)
Багатопаливна автозаправна станція ТОВ «ПАРАЛЛЕЛЬ-М ЛТД» з автомобільним газозаправним пунктом (АГЗП) розрахована на приймання, зберігання і заправку автомобільного транспорту трьома марками бензину (А-92 PERFEKT, А-95 Євро, А-95 PERFEKT) та дизельним паливом (ДП PERFEKT).
Нафтопродукти доставляються на АЗС автоцистернами-паливороздатчиками. Зберігання нафтопродуктів здійснюється у 4 підземних резервуарах:
- резервуар V = 25 м3 для зберігання дизельного палива – 1 од.;
- резервуар V = 25 м3, для зберігання бензину марки А-95 Євро – 1 од.;
- резервуар V = 17 м3, для зберігання бензину марки А-95 PERFEKT – 1 од.;
- резервуар V = 33 м3, для зберігання бензину марки А-92 PERFEKT – 1 од.
Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними клапанами, оглядовими пристроями. Герметичний злив палива здійснюється через зливні швидко-роз’ємні муфти типу МС-1 і спеціальні фільтри, що запобігають попаданню механічних домішок і води в резервуари для зберігання палива. Контроль рівня палива в резервуарах проводять ручним рівнеміром через вимірний люк, встановлений на кришці резервуару та електронними вимірювачами.
Заправка автотранспорту бензином та дизельним паливом передбачена за допомогою двох двосторонніх паливороздавальних колонок (ПРК) марки «Wayne Dresser» (Швеція). Кожна ПРК надає можливість одночасної заправки двох автомобілів паливом на вибір.
Для прийому, зберігання та заправки балонів автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (пропан-бутан) призначений стаціонарний заправник газу у складі наземного резервуару зберігання СВГ (V = 9,96 м3), насосної установки, обв’язувальних трубопроводів, контрольно-вимірювальних приладів, запірних пристроїв та клапанів.
Заправка автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом передбачена за допомогою односторонньої газороздавальної колонки марки Астра-02-07, розрахованої на один пістолет.
Максимальний річний обіг нафтопродуктів через АЗС становить: бензин – 370,680 м3, дизельне паливо – 478,966 м3, СВГ – 594,752 м3.
Для автономного аварійного забезпечення електроенергією передбачений дизельгенератор AKSA APD 16A номінальною потужністю 12 кВт.
Територія АЗС упорядкована, огороджена, озеленена, має інженерне забезпечення, освітлення в темний час доби, виконані проїзди та майданчики із твердим покриттям.
Режим роботи автозаправної станції - цілодобовий, 365 днів на рік.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно Законодавства України (Земельний кодекс України, Водний кодекс України, Законів України «Про охорону земель», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи» та ін.) з дотриманням нормативів граничнодопустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище, санітарних нормативів, охорони праці, пожежної безпеки, радіаційного контролю, поводження з відходами, що забезпечує екологічну безпеку людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище.
Екологічні обмеження:
1. При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного
законодавства.
2. Викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися на підставі Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності до його Умов) та не повинні перевищувати граничнодопустимі нормативи.
3. Забір води для потреб підприємства та скиди стічних вод повинні здійснюватися при наявності Дозволу на спеціальне водокористування.
4. Відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для подальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення.
5. Акустичне забруднення не повинно перевищувати граничнодопустимі рівні шуму на межі житлової забудови.
6. Виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарні обмеження:
1. Експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;
2. Дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
3. Рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
Інші обмеження:
1. Дотримання правил пожежної безпеки. Замовник бере на себе всі зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових обмежень.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Реалізація планованої діяльності буде здійснюватися на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗС за адресою 93404, Луганська обл., Сєвєродонецький р-н, м. Сєвєродонецьк, вул. Богдана Ліщини, 37ж. Відстань до найближчої житлової забудови повинна відповідати ДСП 173-96 «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів». Згідно п. 5.32 ДСП 173-96, санітарно-захисна зона для АЗС приймається за розрахунком забруднення атмосферного повітря, але не менше 50 м.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку зі здійсненням планованої діяльності на території та в межах існуючої АЗС.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
Планована діяльність буде здійснюватися на території та в межах земельної ділянки існуючої АЗС, будівництво додаткових об’єктів не планується, отже реалізація планованої діяльності не потребує здійснення інженерної підготовки і додаткового захисту території.
щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Відсутні.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається у зв’язку зі здійсненням планованої діяльності на території та в межах існуючої АЗС.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
Клімат і мікроклімат: планована діяльність не призведе до змін клімату та мікроклімату;
Повітряне середовище: джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації об’єкта будуть дихальні клапани резервуарів зберігання палива, запобіжний клапан ємності зберігання СВГ (пропан-бутан), паливороздавальні та газороздавальна колонки, труба дизельгенератора.
Водне середовище: — утворення господарсько-побутових та зливових стоків в процесі експлуатації АЗС.
Геологічне середовище: не впливає. Додаткове розширення території та вплив на геологічне середовище не передбачається;
Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: об’єкти природно-заповідного фонду в районі розташування відсутні. Вирубка зелених насаджень не передбачається;
Утворення відходів: відходи, що утворюватимуться на підприємстві, передбачається збирати і складувати у спеціально відведених місцях з подальшим вивезенням згідно до укладених договорів;
Навколишнє соціальне середовище (населення): позитивний вплив завдяки діяльності підприємства з надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджети;
Навколишнє техногенне середовище: не впливає.
Шум: межа розповсюдження шуму знаходитиметься в межах виробничого майданчика та СЗЗ і не перевищуватиме допустимих значень.
Ґрунт: при експлуатації об’єкта вплив можливий у випадку настання аварійної ситуації.
щодо технічної альтернативи 2
Джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічно технічній альтернативі 1.
Інші джерела та види можливого впливу на довкілля аналогічно технічній альтернативі 1.
щодо територіальної альтернативи 1
Здійснення планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення.
щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об'єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля: – абз. 2, п. 4, ч. 3, ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше);
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)
Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності з ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та загальним методичним рекомендаціям щодо змісту та порядку складання звітів з оцінки впливу на довкілля, затверджених Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15.03.2021 № 193.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:
- підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
- проведення громадського обговорення планованої діяльності;
- аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
- надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
- врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження. Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розмішені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Департаментом комунальної власності, земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації.

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до
Департаменту комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації, за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59; (фактична адреса: 93400 м. Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2), електронна пошта: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua, Тел.: (06452) 2-55-77 (0645) 70-04-56. Контактна особа: Пономаренко Є.В.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)


52