Ви тут:

Повідомлення про початок процедури розгляду проєкту «Внесення змін до Детального плану території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецька»

30-12-2020
Категорія: 

       Підстава розроблення містобудівної документації:

Проєкт «Внесення змін до Детального плану території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецька» розроблений на підставі розпорядження керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 03.12.2020 «Про внесення змін до Програми з розроблення містобудівної документації на території міста Сєвєродонецька на 2020 рік, затвердженої розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 04.09.2020  №202».

       Замовник містобудівної документації:

Військово-цивільна адміністрація міста Сєвєродонецьк Луганської області.

       Розробник містобудівної документації:

ТОВ «Інститут Харківпроект», м. Харків.

       Мета розроблення проекту містобудівної документації:

Проєкт «Внесення змін до Детального плану території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецька» розроблений з метою корегування положень детального плану території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецька, затвердженого розпорядженням керівника ВЦА м. Сєвєродонецьк від 05.11.2020 №847, для визначення можливості будівництва торгівельного центру зі збільшенням площі земельної ділянки, необхідної для будівництва торгівельного центру, уточнення функціонального використання окремих земельних ділянок.

       Склад та зміст містобудівної документації:

Проєкт складається із пояснювальної записки та графічних матеріалів.

В проєкті дана оцінка існуючої ситуації та визначені: основні принципи планування та забудови території, переважні та допустими види використання території, містобудівні умови та обмеження, інженерне забезпечення, вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація руху транспорту і пішоходів,  інженерна  підготовка  території,  благоустрій  і  озеленення території.

       Основні техніко-економічні показники:

Площа території на яку розроблений детальний план – 34,48 га.

Розрахуновий період реалізації Детальнго плану орієнтовно - 10 років, з виделенням першої черги забудови - 5 років.

 

Техніко-економічні показники:

Черго-ве  число

Показники

Одиниця

виміру

Значення показників

 

2020р.

2025р.

2030р.

 

1

2

3

4

5

6

 

1.

Територія

 

 

 

 

 

1.1

Територія в межах проекту                             у тому числі:

га / %

34,48

100

34,48

100

34,48

100

 

1.2

- заклади обслуговування міського значення

»

7,0

20,3

10,49

30,42

14,29

41,4

 

1.3

зелені насадження мікрорайонного значення (рекреаційні території)

»

-

0,82

2,38

1,62

4,6

 

1.4

- вулиці, площі міського, районного та місцевого значення

»

7,14

21,9

11,25

32,63

11,25

32,6

 

1.5

Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділового, адміністративного виробничого, комунально-складського, транспортного, оздоровчого тощо)

»

3,24

9,4

4,0

11,6

7,315

21,4

 

1.6

Вільні від забудови території

»

16,7

48,4

7,92

22,97

_

 

2

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

 

 

 

 

 

2. 1

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього , у тому числі:

км

2,4

2,4

4,4

 

 

- магістральні вулиці загальноміського значення

»

1,0

1,0

1,0

 

 

- магістральні вулиці районного значення

»

1,4

1,4

1,4

 

 

  • вулиці місцевого значення

»

-

1,2

1,7

 

2.2

Кількість надземних пішохідних переходів

шт.

15

15

35

 

2.3

Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць), всього:             у тому числі:

км

3,15

3,15

3,95

 

 

- тролейбус

»

0,95

0,95

0,95

 

 

  - автобус

»

2.2

2.2

3,0

 

 

_

2.4

Відкриті автостоянки для постійного та тимчасового зберігання легкових автомобілів (на спеціально відведених для цього ділянках)

м/місць

300

300

555

 

3

Інженерне обладнання

 

 

 

 

 

3.1

Водопостачання

 

 

 

 

 

 

Водоспоживання, всього (для побутових потреб)

тис.м3/добу

0,3

0,3

1,2

 

3.2

Каналізація

 

 

 

 

 

 

Сумарний об'єм стічних вод

»

0,3

0,3

1,0

 

 

3.3

Електропостачання

 

 

 

 

 

 

Споживання сумарне

МВт

0,4

0,4

1,2

 

 

у т. ч. на комунально-побутові послуги

»

0,4

0,4

1,2

 

3.4

Газопостачання

 

 

 

 

 

 

Витрати газу, всього

млн.м3/рік

0,5

0,5

1,5

 

 

Протяжність газових мереж

км

0,3

1,1

1,4

 

3.5

Теплопостачання

 

 

 

 

 

 

Споживання сумарне

Гкал/год.

1,0

1,0

1,0

 

3.6

Протяжність мереж

км

1,5

1,5

1,5

 

4

Інженерна підготовка та благоустрій

 

 

 

 

 

4.1

Територія забудови, що потребує заходів з інженерної підготовки з різних причин

га

%

20

58

 

10

29

-

 

4.2

Протяжність закритих водостоків

км

1,5

4,3

4,3

 

5

Орієнтовна вартість будівництва (в цінах 2020 року)

млн. грн.

-

366,0

 

5.1

Загальна вартість цивільного будівництва, у тому числі:

млн. грн.

-

172

194

 

5.2

Вулично-дорожня мережа та пасажирський транспорт , в т.ч.                                                        

»

-

15

94

 

 

- вулично-дорожня мережа

»

-

15

88

 

 

- автостоянки

»

-

-

6

 

5.3

Інженерне обладнання, всього                        у тому числі:

 

-

157

100

 

 

- водопостачання

»

-

-

15

 

 

- каналізація

»

-

6

17

 

 

- електропостачання

»

-

6

30

 

 

- зв'язок і сигналізація

»

 

-

2

 

 

- газопостачання

»

-

13

6

 

 

- теплопостачання

»

 

-

-

 

 

- інженерна підготовка (підсипка)

»

-

74

15

 

 

- дощова каналізація

 

-

58

15

 

                             

 

Сєвєродонецькою міською радою розроблена стратегічна екологічна оцінка генплану проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану  м. Сєвєродонецька Луганської області» до якого увійшли об’єкти детального плану території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецьк. В зв’язку з цим  немає необхідності в розробленні окремої стратегічної екологічної оцінки детального плану.

Місце і строки ознайомлення з проектом містобудівної документації: З проектом «Внесення змін до Детального плану території 73 мікрорайону міста Сєвєродонецька» можна ознайомитись на офіційному сайті ВЦА міста Сєвєродонецька Луганської області у розділі «Містобудівна документація» – http://www.sed-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentaciya, а також в управлінні землеустрою, містобудування та архітектури ВЦА міста Сєвєродонецька за адресою: м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 32, кімн.4 т. 4-21-99 з 29.12.2020 по 28.01.2021.

Заплановані інформаційні заходи:

  • розміщення графічних та текстових матеріалів на офіційному сайті військово-цивільної адміністрації міста Сєвєродонецьк у розділі «Містобудівна документація» та в будівлі військово-цивільної адміністрації за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, I поверх, хол;
  • інформування мешканців міста про проект детального плану та його обговорення через засоби масової інформації;
  • інформування власників та користувачів земельних ділянок, розташованих на території, щодо якої розроблено проект детального плану, через засоби масової інформації.

Пропозиції до проекту приймаються в строки з 29.12.2020 по 28.01.2021 у письмовому вигляді за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, управління землеустрою, містобудування та архітектури. Пропозиції подаються з урахуванням вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, з особистим підписом, і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Відповідальним   за  організацію  розгляду  пропозицій    призначений в.о. начальника відділу містобудування та архітектури, головний архітектор ВЦА м. Сєвєродонецька Андрій Єгоров (бульвар Дружби Народів, 32, кімната № 4, т. 4 -21-99).


66