Ви тут:

«ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» інформує про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію для населення

22-01-2019

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» у зв’язку зі зростанням ціни на природний газ з 01.11.2018 року відповідно до постанови КМУ від 19.10.2018 р. № 867 інформує про намір здійснити зміну тарифів на теплову енергію для населення, що раніше були затверджені рішенням виконкому Сєвєродонецької міської ради № 750 від 10.10.2018р..

ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» зверталося листом № 07-06-18/1465 від 13.12.2018 р. до виконкому Сєвєродонецької міської ради з розрахунками щодо затвердження тарифів на теплову енергію для ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» по всім категоріям споживачів: населення, бюджетні установи, інші споживачі.

Рішенням виконкому Сєвєродонецької міської ради № 1031 від 28.12.2018 року були встановлені тарифи на теплову енергію, її транспортування та постачання лише для двох категорій: бюджетні установи та інші споживачі. При незмінності тарифів для категорії населення ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» несе збитки. Зважаючи на це, підприємство звернулося до виконкому Сєвєродонецької міської ради повторно для встановлення тарифів для населення.

Нижче наведено структуру планових тарифів на теплову енергію та порівняння діючих та планових тарифів на теплову енергію для населення:

Структура тарифів на теплову енергію 

по ДП "Сєвєродонецька ТЕЦ" для категорії населення на 2019 рік

N з/п

Найменування показників

Теплова енергія для потреб населення

тис.грн на рік

грн/Гкал

1

2

3

4

1

Виробнича собівартість, у т. ч.:

331600,24

1603,91

1.1

прямі матеріальні витрати, у т. ч.:

322161,05

1558,25

1.1.1

паливо

 

 

1.1.2

електроенергія

140,20

0,68

1.1.3

покупна теплова енергія та собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок

317529,82

1535,85

1.1.4

транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств

271,74

1,31

1.1.5

вода для технологічних потреб та водовідведення

2158,74

10,44

1.1.6

матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси

2060,55

9,97

1.2

прямі витрати на оплату праці

5804,41

28,08

1.3

інші прямі витрати, у т. ч.:

3634,78

17,58

1.3.1

відрахування на соціальні заходи

1276,97

6,18

1.3.2

амортизаційні відрахування

1052,93

5,09

1.3.3

інші прямі витрати

1304,88

6,31

1.4

загальновиробничі витрати, у т. ч.:

 

 

1.4.1

витрати на оплату праці

 

 

1.4.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

1.4.3

інші витрати

 

 

2

Адміністративні витрати, у т. ч.:

 

 

2.1

витрати на оплату праці

 

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

2.3

інші витрати

 

 

3

Витрати на збут, у т. ч.:

 

 

3.1

витрати на оплату праці

 

 

3.2

відрахування на соціальні заходи

 

 

3.3

інші витрати

 

 

4

Інші операційні витрати

 

 

5

Фінансові витрати

 

 

6

Повна собівартість

331600,24

1603,91

7

Розрахунковий прибуток, у т. ч.:

0,00

0,00

7.1

податок на прибуток

 

 

7.2

дивіденди

 

 

7.3

резервний фонд (капітал)

 

 

7.4

на розвиток виробництва (виробничі інвестиції)

 

 

7.5

інше використання прибутку

 

 

8

Вартість  теплової енергії за відповідними тарифами

331600,24

1603,91

9

Тарифи на теплову енергію, грн/Гкал

 

1603,91

10

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, Гкал

206745,00

 

 

Порівняльна таблиця тарифів на теплову енергію, її транспортування та постачання по

ДП " Сєвєродонецька ТЕЦ" для категорії населення на 2019 рік

№ з/п

Найменування показників

Од.виміру

Населення

діючий тариф (рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради № 750 від 10.10.2018р.)

плановий
тариф

% зростання

1

Тариф на транспортування
 теплової енергії без ПДВ

грн./Гкал

63,02

63,02

100,00

2

Тариф на постачання
 теплової енергії без ПДВ

грн./Гкал

5,00

5,00

100,00

3

Тариф на теплову енергію
 без ПДВ

грн./Гкал

1361,82

1603,91

117,78

Зауваження та пропозиції приймаються підприємством на протязі 7 календарних днів з дня публікації оголошення за адресою 93406, а/с 98, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ».