З В І Т про базове відстеження результативності проекту рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради «Про внесення змін до Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька»

04-05-2020

1. Вид та назва регуляторного акта:

Проект рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради «Про  внесення змін до Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ містобудування та архітектури Департаменту землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради

3. Цілі прийняття акта:

Проект Порядку розроблено з метою уточнення положень регуляторного акту – Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 25.09.2018 №627, а саме: уточнення  переліку документів, які подаються суб’єктом господарювання разом з заявою про намір встановити торговий майданчик. Основною метою прийняття проекту «Про  внесення змін до Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька»  є створення сучасного правового  простору для розміщення торгових майданчиків, який буде відповідати потребам суб’єктів господарювання, територіальної громади міста Сєвєродонецька  та формування цілісного естетичного середовища міста.

4. Строк виконання заходів з відстеження: Відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, базове відстеження здійснюється до набрання чинності регуляторним актом, таким чином відстежити показники можливо тільки після прийняття регуляторного акту. 

5. Тип відстеження:  базове

6. Методи одержання результатів відстеження:

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта  використаний статистичний метод одержання результатів  відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

Аналіз результативності дії зазначеного рішення виконавчого комітету міської ради здійснюватиметься за кількісними та якісними значеннями показників результативності акта, основними серед яких є:

  • кількість поданих заяв на розміщення літніх торгових майданчиків;
  • кількість  виданих листів-погодження на розміщення літніх торгових майданчиків;
  • кількість поданих заяв на розміщення всесезонних торгових майданчиків;
  • кількість прийнятих рішень на розміщення всесезонних торгових майданчиків;
  • кількість виданих паспортів прив’язки всесезонних торгових майданчиків.

Відстеження результативності здійснюватиметься за даними отриманими від відділу містобудування та архітектури Департаменту землеустрою, містобудування та архітектури та  відділу торгівлі та з захисту прав споживачів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

На теперішній час у місті Сєвєродонецьку 164  заклади ресторанного господарства та магазинів з кафетерійним відділом, біля деяких вже самовільно розміщені торгові майданчики.

Прийняття регуляторного акта встановлює прозорий порядок розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька та дозволить:

  • покращити взаємодію між суб’єктами господарювання та органами місцевого самоврядування при розміщенні торгових майданчиків;
  • уточнити форми документів, відповідно до яких повинні розміщуватись літні та всесезонні майданчики;
  • зменшити терміни оформлення дозвільних документів;
  • підвищити рівень благоустрою міста;
  • сприятиме створенню нових місць відпочинку для громадян міста.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступені досягнення визначених цілей:

Передбачається високий рівень виконання вимог регуляторного акта як з боку органів місцевого самоврядування, так і з боку суб’єктів господарювання та громадян міста.

Прийняття рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради «Про  внесення змін до Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька» сприятиме реалізації вимог чинного законодавства.

На підставі отриманих значень показників результативності реалізації регуляторного акту та ступенів досягнення визначених цілей, при проведенні повторного відстеження через рік можна буде зробити висновок стосовно ефективності регулювання у сфері благоустрою, а саме: улаштування торгових майданчиків відповідно до затвердженого Порядку розміщення торгових майданчиків на території міста Сєвєродонецька з внесеними змінами.

 

З метою обговорення, отримання пропозицій та зауважень проект цього рішення разом з аналізом регуляторного впливу був оприлюднений у мережі Інтернет на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради за адресою:  ]]>http://sed-rada.org.ua/]]> , в розділі: Регуляторна політика – Оприлюднення проектів регуляторних актів.

У термін, передбачений для обговорення проекту рішення, зауваження та пропозиції по регуляторному акту до розробника проекту не надходили.