ЗВІТ про базове відстеження результативності проекту регуляторного акту «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік»

13-05-2020

 

1.

Вид та назва регуляторного акта

Рішення Сєвєродонецької міської ради Луганської області «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2020 рік» від 12.06.2019р. № 3712

2.

Дата прийняття рішення

12 червня  2019 року

3.

Назва виконавця заходів з базового відстеження результативності

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ради Луганської області.

4.

Цілі прийняття акта

Прийнятий регуляторний акт спрямований на:

 • Виконання вимог чинного законодавства, а саме ст. 10, 12, 266 Податкового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»;
 • Встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та пільг з цього податку;
 • Забезпечення надходжень з зазначеного податку до бюджету міста, що є передумовою фінансування програм соціально-економічного розвитку міста;
 • Забезпечення відкритості, прозорості дій органу місцевого самоврядування.

5.

Строк виконання заходів з відстеження регуляторного акта

Заходи з відстеження здійснюються після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

6.

Тип відстеження регуляторного акта

Здійснюється базове відстеження результативності регуляторного акта.

7.

Методи одержання результатів відстеження

Статистичний аналіз показників надходжень до міського бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

8.

Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акту були визначені такі показники результативності:

 • розмір надходжень до бюджету міста;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

9.

Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 •  

1 кв. 2019 р.

1 кв. 2020 р.

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – фізичних осіб, з них:

 

 

 • власників житлової нерухомості;

4514

4514

 • власників нежитлової нерухомості;

1185

1185

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – юридичних осіб, з них:

 

 

 • власників житлової нерухомості;

21

21

 • власників нежитлової нерухомості;

206

206

Сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – фізичних осіб, з них:

 

 

 • власників житлової нерухомості;

37 767

52 690

 • власників нежитлової нерухомості;

204 630

178 311

Сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – юридичних осіб, з них:

 

 

 • власників житлової нерухомості;

77 319

101 253

 • власників нежитлової нерухомості;

2 876 788

1 652 029

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов’язаного з державним регулюванням

50%

50%

10.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 

Цей регуляторний акт дозволить забезпечити досягнення визначених цілей державного регулювання, упорядкує відносини між органами місцевого самоврядування та юридичними і фізичними особами з питань сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшить надходження коштів до міського бюджету, що надасть можливість збільшити витрати на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступінь досягнення мети будуть визначені при повторному відстеженні.

Повторне відстеження регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання ним чинності. За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акта.Правила використання матеріалів сайту