ЗВІТ Про результати базового відстеження регуляторного впливу Рішення 63-ї сесії міської ради № 3659 від 10.05.2019 «Про внесення змін до рішення 14-ої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 478 від 22.06.2016 «Про затвердження ставок орендної..

16-04-2020

ЗВІТ

Про результати базового відстеження  регуляторного впливу

Рішення 63-ї сесії міської ради № 3659 від 10.05.2019 «Про внесення змін до рішення
14-ої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 478 від 22.06.2016 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Сєвєродонецької міської ради»

 

16.04.2020

 1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер: Рішення 63-ї сесії міської ради № 3659 від 10.05.2019 «Про внесення змін до рішення 14-ої (чергової) сесії Сєвєродонецької міської ради
  № 478 від 22.06.2016 «Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території Сєвєродонецької міської ради».
 2. Назва виконавця заходів з відстеження: Відділ земельних відносин департаменту землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради.
 3. Цілі прийняття акта:
 • врегулювання відносин, пов’язаних з орендною земельних ділянок комунальної власності;
 • розвиток бізнесу, створення сприятливих умов для  розвитку підприємництва у місті;
 • збільшення надходжень до міського бюджету за рахунок передачі в оренду земельних ділянок;
 • розвиток інфраструктури міста.
 1. Строк виконання заходів відстеження: 2020 рік
 2. Тип відстеження: базове
 3. Методи одержання результатів відстеження: статистичним методом.
 4. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

            Відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” шляхом аналізу таких показників:

- кількість укладених договорів оренди;

- кількість укладених додаткових угод про внесення змін до договорів оренди землі;

- площа земельних ділянок, наданих в оренду;

- річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками, наданими в оренду.

 1. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ з/п

Показники результативності

2020 рік

1

Кількість укладених договорів оренди землі

21

2.

кількість укладених додаткових угод про внесення змін до договорів оренди землі

15

3

площа земельних ділянок, наданих в оренду (га)

0,1101

4

річний розмір орендної плати за користування земельними ділянками, наданими в оренду (т. грн)

16,881

 1. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

 

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визначених цілей та не потребує внесення змін чи доповнень, забезпечує прозорість у питаннях встановлення розміру орендної плати та дає змогу стимулювати розвиток земельних відносин на території міста

 

Заступник міського голови,

начальник ФКМ міської ради                 Олександр ОЛЬШАНСЬКИЙ