ЗВІТ про відстеження результативності рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради № 598 від 10.05.2019р.

04-05-2020

ЗВІТ

про  відстеження результативності рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради № 598 від 10.05.2019р. «Про затвердження «Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення торгових майданчиків, засобів пересувної мережі, атракціонів та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Сєвєродонецька»

1. Вид та назва регуляторного акта:   Рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради № 598 від 10.05.2019р.  «Про затвердження «Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення торгових майданчиків, засобів пересувної мережі, атракціонів та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Сєвєродонецька» .

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  

  Відділ по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста  Сєвєродонецької міської ради

3. Цілі прийняття акта:  Порядок розроблено з регулювання правовідносин, пов'язаних із  реалізацією права тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення торгових майданчиків,  засобів пересувної мережі, атракціонів та тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності на території міста Сєвєродонецька  (далі - тимчасові об'єкти підприємницької та іншої діяльності).

  Основні цілі, на досягнення яких спрямований даний Порядок:

  •  запровадження процедури надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності для розміщення торгових майданчиків, засобів пересувної мережі, атракціонів та тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території міста Сєвєродонецька;
  •  регулювання організаційно-правових відносин,  пов’язаних з оформленням договорів;
  •  запровадження порядку розрахунку плати за тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності;
  •  підвищення рівня довіри у відносинах між суб'єктами господарської діяльності та органами влади.

4. Строк виконання заходів з відстеження: 11.05.2019р. – 10.04.2020 р.

5. Тип відстеження: базове.

6. Методи одержання результатів відстеження:

  Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта  використаний статистичний метод одержання результатів  відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних:

Аналіз результативності дії зазначеного проекту рішення ради здійснюється за кількісними та якісними значеннями показників результативності акта, основними серед яких є:

  • Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на    яких поширюватиметься дія акта;
  • Кількість  прийнятих рішень щодо демонтажу тимчасових  споруд;
  • Скарги  від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо  невпорядкованості процедури розміщення та демонтажу   тимчасових споруд для провадження підприємницької   діяльності.

Відстеження результативності здійснювалось за даними  відділу по контролю за благоустроєм та санітарним станом міста міськради.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта: 

Показники результативності дії регуляторного акту

11.05.2019р.-10.04.2020р

1

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

98
2 Розмір надходжень коштів до міського бюджету, пов’язаних з дією акта

116388,60 (з урахуванням витрат пов’язаних з утриманням об’єктів)

3 Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання  та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта 0
4 Кількість документів, необхідних для виконання вимог регуляторного акту, шт. 1
5 Кількість випадків недотримання державними органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами, що впроваджують цей акт, його основних положень, шт.   0
6 Кількість штрафних санкцій, сплачених суб’єктами господарювання при невиконанні вимог регуляторного акту, шт. 0

 

9Оцінка результатів реалізації регуляторного акту

Аналіз результатів проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту свідчить про те, що з реалізацією регуляторного акту досягнуті визначені цілі, а саме: даним актом врегульовано процедуру функціонування тимчасових споруд, вдосконалено  Порядок демонтажу тимчасових споруд на території міста Сєвєродонецька, здійснюється покращення  благоустрою та збереження архітектурного вигляду міста.