Повідомлення про оприлюднення проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку

12-03-2020

          Сєвєродонецька міська рада Луганської області повідомляє, що згідно з рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 29.09.2016 за № 711 «Про затвердження Програми з розроблення містобудівної документації на території населених пунктів Сєвєродонецької міської ради на 2016-2017 роки» зі змінами,  розроблений проект  «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області».

         Розробник містобудівної документації: Державне    підприємство    Український   державний    проектний    інститут «УКРМІСЬКБУДПРОЕКТ».

         Проект містобудівної документації розроблений з метою:

оновлення діючого генерального плану міста Сєвєродонецька на актуалізованій картографічній  основі, приведення у відповідність генплану до  сучасної містобудівної ситуації та нормативно-правової бази, включення в генплан житлового району Щедрищеве, зміни меж міста;

- визначення територій для містобудівних потреб з урахуванням державних  і приватних інтересів, територій пріоритетного розвитку;

- раціонального розташування територій нової житлової та громадської забудови, виробничих, рекреаційних, природоохоронних та інших територій і об’єктів;

- збереження, створення та відновлення рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів, парків, скверів, окремих зелених насаджень та водойм;

- створення та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури;

- визначення  містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

- розроблення у складі генплану плану зонування території міста для визначення містобудівних умов  та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах встановлених зон.

          Згідно з вимогами Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» проведена стратегічна екологічна оцінка (СЕО) проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області» з розділом «План зонування території міста» і складено звіт про СЕО. Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки була оприлюднена на сайті Сєвєродонецької міської ради - 19.08.2019, повідомлення про оприлюднення заяви було розміщено в газеті «Северодончане» - 23.08.2019.

          У складі містобудівної документації розроблені:

- проект генерального плану міста та план зонування території міста у вигляді графічних матеріалів;

- пояснювальні записки до проекту генерального плану міста та плану зонування території міста;

- розділ «Охорона навколишнього природного середовища» - звіт про СЕО проекту містобудівної документації.

         Орган, що прийматиме рішення про затвердження проекту  «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області»: Сєвєродонецька міська рада.

         З проектом «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області», розділом «План зонування території міста» та звітом про  СЕО можна ознайомитись на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради у розділі «Містобудівна документація» - http://www.sed-rada.gov.ua/mistobudivna-dokumentaciya та в департаменті землеустрою, містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, кімн.5, т.4-23-78 з «16» березня 2020 року до «15» квітня 2020 року.

         Зауваження та пропозиції громадськості до проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області», розділу «План зонування території міста» та до звіту про стратегічну екологічну оцінку надаються в процесі громадського обговорення протягом 30 днів з дня оприлюднення проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку, а саме: з «16» березня 2020 року до «15» квітня 2020 року.

         Зауваження та пропозиції подаються в письмовому вигляді за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, або на електронну адресу Сєвєродонецької міської ради E-mail:ispolkomatsed-rada [dot] gov [dot] ua. Зауваження та пропозиції подаються з урахуванням вимог ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, з особистим підписом, і повинні містити обґрунтування  з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

         Зауваження та пропозиції подані після строку завершення обговорення не розглядаються.

         Громадські слухання в процесі громадського обговорення проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області» та звіту про стратегічну екологічну оцінку з презентацією проекту відбудуться «15» квітня 2020 року о 14-00 у будівлі Сєвєродонецької міської ради за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, III поверх, зал засідань.

         Відповідальним за організацію розгляду пропозицій призначений директор департаменту землеустрою, містобудування та архітектури Рудь Гліб Всеволодович  (бульвар Дружби Народів, 32, кімн. 1, т.70-21-62).        

         З інформацією щодо наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі станом здоров’я населення, можна ознайомитись у відповідних департаментах Луганської обласної державної адміністрації та на їх електронних ресурсах у мережі інтернет.

          Виконання проекту «Внесення змін та доповнень до Генерального плану м.Сєвєродонецька Луганської області» не передбачає транскордонного впливу, транскордонні консультації не проводитимуться.