Ви тут:

До уваги суб’єктів господарювання!

21-03-2024
Категорія: 

]]>Шановні керівники підприємств, організацій, установ звертаємо вашу увагу на узгодження з вимогами Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487, документації щодо військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів на ваших підприємствах.]]>

Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації інформує про основні вимоги вищезазначеної постанови.

Постановою КМУ від 30.12.2022 р. № 1487, затверджено Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – Порядок № 1487). Раніше діяв порядок, затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 р. № 921.

Порядок № 1487 визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (далі – військовий облік), зокрема, підприємствами (роботодавцями).

Основні положення військового обліку працівників за Порядком № 1487:

ПРИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ (п. 9–11)

Організація військового обліку покладається на керівників підприємств.

Обов’язки з ведення військового обліку покладаються на працівників служби персоналу, служби управління персоналом (далі – служба персоналу). У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу – на особу, яка веде облік працівників (наприклад, це може бути кадровик, бухгалтер тощо).

Кількість відповідальних за військовий облік працівників не змінилась і залежить від кількості військовозобов’язаних, призовників та резервістів (далі – військовозобов’язаних), що працюють на підприємстві. Як і раніше, за наявності на військовому обліку, зокрема:

 • понад 500 військовозобов’язаних – у штатний розпис вводиться додаткова посада служби управління персоналом;
 • менше 500 військовозобов’язаних – обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на особу служби персоналу (або особу, яка веде облік працівників), якій встановлюється доплата в розмірі до 50% посадового окладу.

Розрахунок кількості працюючих військовозобов’язаних необхідно здійснювати раз на рік станом на 1 січня поточного року. Тобто якщо в середині року був прийнятий на роботу 501-й військовозобов’язаний, то немає потреби терміново створювати окрему посаду для ведення військового обліку, це треба буде зробити станом на 1 січня наступного року. Адже кількість працівників, відповідальних за ведення військового обліку, визначається раз на рік.

До розрахунку включаються також і жінки, які є військовозобов’язаними.

Покладення обов’язків з ведення військового обліку на працівника служби персоналу (або особу, яка веде облік працівників) оформлюється наказом керівника. Зауважимо, що покладення таких додаткових функцій на певного працівника можливе лише за його згодою. Тому рекомендовано перед виданням наказу отримати від працівника відповідну письмову згоду або заяву з проханням покласти на нього такі обов’язки.

Що стосується розміру доплати, то Порядок № 1487 визначає верхню межу (до 50% посадового окладу), але не встановлює мінімальний розмір. Отже, роботодавець може вирішити це питання на власний розсуд. Якщо ведення військового обліку зазначено як обов’язок в посадовій інструкції бухгалтера, який веде облік працівників – доплата не встановлюється.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку (крім державних службовців), повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним для інспектора з військового обліку відповідно до національного класифікатора ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (зокрема, мати диплом молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста).

Протягом 7 днів роботодавець має повідомляти районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат) (далі – ТЦКСП) про:

 • призначення, звільнення або увільнення працівника, відповідального за ведення військового обліку;
 • призначення, звільнення та увільнення керівника підприємства.

Форма такого повідомлення затверджена додатком 1 до Порядку № 1487.

Роботодавець має контролювати виконання особою, відповідальною за ведення військового обліку, вимог Порядку № 1487, військовозобов’язаними – правил військового обліку, а у разі виявлення порушень – інформувати ТЦКСП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки (далі – СЗР) для притягнення порушників до відповідальності згідно із законом (п. 34 Порядку № 1487).

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ (п. 12)

Порядком № 1487 встановлено необхідність обов’язкового підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за ведення військового обліку (або працівників, на яких покладено такі обов’язки).

Щороку до 1 жовтня підприємства мають визначати потребу в підвищенні кваліфікації цих працівників. Таке підвищення кваліфікації здійснюється не рідше одного разу на п’ять років, але підприємство може визначити, що для його працівників є потреба підвищувати кваліфікацію частіше.

Підвищення кваліфікації здійснюється у закладах освіти, що провадять освітню діяльність з підвищення кваліфікації працівників та мають ліцензії на відповідну діяльність за програмами підготовки (цю програму заклади освіти мають погоджувати із Генштабом Збройних Сил).

ДОВЕДЕННЯ ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ДО ВІДОМА ПРАЦІВНИКІВ (п. 19, 34)

Роботодавці мають виготовити друкарським способом правила військового обліку і вивісити їх на видному місці в загальнодоступних приміщеннях. Правила військового обліку затверджені додатком 2 до Порядку № 1487.

При цьому вважаємо доцільним ознайомити всіх військовозобов’язаних, що працюють на підприємстві, із оновленими Правилами під підпис.

Крім того, на роботодавця покладено обов’язок з проведення відповідної роз’яснювальної роботи серед військовозобов’язаних щодо виконання ними правил військового обліку. Тому доцільно фіксувати проведення таких заходів у формі протоколів із підписами присутніх працівників.

В посадову інструкцію особи, відповідальної за ведення військового обліку, слід включити обов’язки контролювати наявність роздрукованих правил у відповідних приміщеннях та проведення роз’яснювальної роботи.

ХТО ПІДЛЯГАЄ ВЗЯТТЮ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК (п. 21, 35)

Взяттю на військовий облік на підприємствах підлягають громадяни України з числа:

 • призовників у віці від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;
 • військовозобов’язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі, у тому числі жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони (за власним бажанням).

Військовий облік ведеться тільки щодо осіб, які перебувають із роботодавцем у трудових відносинах. Щодо фізосіб, з якими укладено договір цивільно-правового характеру, такий облік не ведеться.

На підприємствах взяття громадян на військовий облік, а також їх виключення з нього здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) їх на військовий облік у відповідних ТЦКСП, органах СБУ, підрозділах СЗР.

Військовозобов’язані, які не перебувають на обліку в жодному із зазначених органів, не можуть бути взяті на військовий облік роботодавцем, а мають бути направлені до ТЦКСП, органу СБУ, підрозділу СЗР для взяття та військовий облік. Підтвердженням взяття особи на військовий облік є відповідна відмітка у військово-обліковому документі.

Військовий облік ведеться на підставі даних паспорта громадянина України та військово-облікових документів.

Військово-обліковими документами є:

 • для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці;
 • для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
 • для резервістів – військовий квиток.

Взяття громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, на військовий облік роботодавцем здійснюється після взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб та на військовий облік у ТЦКСП.

Після досягнення військовозобов’язаним та резервістом граничного віку перебування в запасі керівник має направити їх протягом семи днів до ТЦКСП, органів СБУ, підрозділів СЗР для виключення з військового обліку. Нагадаємо, що граничний вік перебування військовозобов’язаних у запасі встановлюється ст. 28 Закону № 2232.

На підставі відмітки ТЦКСП, органу СБУ, підрозділу СЗР у військово-обліковому документі про виключення військовозобов’язаного з військового обліку у відповідній графі списків персонального військового обліку роботодавцем робиться відмітка «Виключено з військового обліку» (п. 35 Порядку № 1487).

ЗАГАЛЬНИЙ ТА СПЕЦІАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК (п. 17)

На загальному військовому обліку перебувають не заброньовані військовозобов’язані та резервісти.

На спеціальному військовому обліку перебувають заброньовані військовозобов’язані працівники.

СПИСКИ ПЕРСОНАЛЬНОГО ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА СПРАВИ ДО НИХ. ВІДОМОСТІ ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ (п. 33–39)

Військовий облік ведеться роботодавцями за списками персонального військового обліку (додаток 5 до Порядку № 1487), а не особовою карткою П-2, як було раніше. Такі списки ведуться в електронних та/або паперових формах – на розсуд роботодавця.

Списки складаються окремо за такими групами:

 • перша група – список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) офіцерського складу;
 • друга група – список персонального військового обліку військовозобов’язаних (резервістів) рядового, сержантського та старшинського складу;
 • третя група – список персонального військового обліку військовозобов’язаних та резервістів з числа жінок;
 • четверта група – список персонального військового обліку призовників. Відомості щодо військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виокремлюються у кожній групі за відповідними командами (які мають бути зазначені в такому розпорядженні) – у послідовності зростання нумерації команд. Особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження.

До списків кожної групи формується справа, у якій зберігаються копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В окремій справі зберігаються копії військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку ТЦКСП, органами СБУ, підрозділами СЗР.

Таким чином, роботодавець має вести чотири списки персонального військового обліку та п’ять справ (до кожного списку плюс справа з копіями військово-облікових документів громадян, які не досягли граничного віку перебування в запасі та були виключені з військового обліку).

Важливо! Щороку до 25 січня (станом на 1 січня) списки персонального військового обліку підписуються керівником, а також особою, відповідальною за ведення військового обліку.

Зазначені списки разом з відомістю оперативного обліку військовозобов’язаних реєструються в службі діловодства підприємства.

Відомості оперативного обліку військовозобов’язаних ведуться за формою, затвердженою додатком 12 до Порядку № 1487, та містять загальну інформацію про чисельність військовозобов’язаних за окремими категоріями. Відомості на розсуд роботодавця ведуться в електронній та/або паперовій формі. Вони мають зберігатись разом із списками персонального військового обліку.

 

Департамент економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності Луганської облдержадміністрації

]]>https://www.facebook.com/economyloga/posts/pfbid0DDt6BBWsG77WUgeFYrC9tof...]]>

Рейтинг: 
Голосов пока нет