Ви тут:

Інформація про зміни в законодавстві щодо захситу соціальних, трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час дії воєнного стану, а також про порядок організації проведлення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників

26-09-2023

Відповідно до Закону України від 08.07.2010 №2464-VI “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (далі – Закон 2464), Пенсійний фонд України веде облік застрахованих осіб та персоніфікований облік відомостей про суми заробітної плати (доходу), облік сплати страхових внесків, створює та забезпечує функціонування єдиного державного автоматизованого банку відомостей про застрахованих осіб - реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

06.11.2022 набрав чинності Закон України від 18.10.2022 року №2682-ІХ “Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту соціальних трудових та інших прав фізичних осіб, у тому числі під час воєнного стану, та для спрощення обліку робочих місць”, ним внесено зміни до Закону 2464.

Зокрема, частину 1 статті 17 Закону 2464 викладено в новій редакції, відповідно до якої інформація з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування використовується з додержанням вимог законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних” виключно для потреб, визначених Законом 2464 та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також для моніторингу дотримання законодавства про соціальний діалог, про професійні спілки, права та гарантії їх діяльності.

Відповідно до статті 169 Кодексу законів про працю України та статті 17 Закону “Про охорону праці” роботодавець зобов'язаний за свої кошти організувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Статтею 21 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, зобов'язані проходити профілактичні медичні огляди з метою уникнення поширення інфекційних хвороб. Такі медогляди відповідно до чинного законодавства мають проходити працівники харчових підприємств, підприємств роздрібної торгівлі та громадського харчування, оздоровчих закладів для дітей, лікувально-профілактичних закладів для дорослих, працівники лазень, саун, готелів, гуртожитків, спортивно-оздоровчих комплексів, закладів культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо), розважальних закладів, підприємств фармацевтичної промисловості, аптек та їх структурних підрозділів, працівники підприємств та об'єктів водопостачання і каналізації, метрополітену, транспортно-дорожнього комплексу, рибного господарства, суб'єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин, особи, які надають приватні послуги вдома та інші.

Статтею 20 Закону 2464 передбачено, що з метою обліку в електронній формі відомостей про трудову діяльність працівника страхувальник подає відомості про працівника щодо належності або неналежності осіб, які працюють, у тому числі підприємців, або забезпечують себе роботою самостійно, до професійних спілок та/або до осіб, які підлягають обов’язковим медичним оглядам.

У відповідності до вимог вказаної статті Закону 2464 персоніфіковані відомості у разі їх відсутності в реєстрі застрахованих осіб, а також у разі зміни або уточнення зазначених відомостей подаються через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду (далі — вебпортал) з дотриманням вимог законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".

У зв’язку з цим Пенсійним фондом України було доопрацьовано функціонал вебпорталу — реалізовано формування та подачу відомостей про участь в профспілкових організаціях та про медичні огляди працівників (інструкції по внесенню зазначених відомостей додаються). Враховуючи зазначене, повідомляємо страхувальників Сєвєродонецької територіальної громади, які релокувалися на територію, де органи державної влади здійснюють свої повноваження, про необхідність термінового подання засобами вебпорталу вищевказаної інформації про працівників, які перебувають з ними у трудових відносинах.