Ви тут:

Конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Сєвєродонецької територіальної громади та конкурсну документацію

17-05-2021
Категорія: 

Увага!!! Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація оголошує конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Сєвєродонецької територіальної громади.

Учасникам для участі в конкурсі необхідно особисто або поштою до 09год. 30 хв. 16 червня 2021 року подати конкурсну пропозицію за адресою:

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., бульвар Дружби Народів, 32, кабінет 87.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

                                             

 

 

 

Конкурсна документація

на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території

Сєвєродонецької територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

м. Сєвєродонецьк

2021 рік

 

 

 

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області.

Україна, 93404, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., бульвар Дружби Народів, 32.

 

2. Підстава для проведення конкурсу.

Розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної     адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області від 17 травня  2021  року № 705 «Про конкурс на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Сєвєродонецької територіальної громади».

 

3. Місце і час проведення конкурсу.

Місце проведення конкурсу: Україна, 93400, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., вул. Гагаріна, 115, 3-й поверх, кабінет №1, Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ВЦА.

Час проведення конкурсу: о 10 год. 00 хв. 17 червня 2021року

Особа, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Секретар комісії, начальник відділу ЖКГ УЖКГ Сєвєродонецької міської ВЦА: ХАРЧЕНКО Марина Євгеніївна, тел. (06452)5-21-73.

        

4. Обсяг послуг, тариф на послуги та вимоги щодо якості надання послуг з вивезення побутових відходів.

         4.1. Послуги з вивезення побутових відходів повинні надаватися на територіях:

- міста Сєвєродонецька разом із житловим районом Щедрищеве;

- смт Борівське;

- села Боброве;

- села Осколонівка;

- смт Сиротине;

- селища Лісна Дача;

- смт Воронове;

- смт Метьолкіне;

- селища Павлоград;

- селища Синецький;

- села Воєводівка;

- села Боровеньки;

- села Єпіфанівка;

- села Нова Астрахань;

- села Пурдівка;

- села Олександрівка;

- села Гаврилівка;

- села Нижній Суходіл;

- села Чабанівка;

- села Смолянинове.

        

4.2. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів розраховується на

підставі середньорічних норм накопичення, затверджених рішенням виконавчого комітету Сєверодонецької міської ради від 12.07.2017 № 410 «Про затвердження норм накопичення твердих побутових відходів».

         Орієнтовний обсяг утворення побутових відходів 259,5 тис. м3/рік,

         Орієнтовний обсяг утворення великогабаритних відходів 10,18 тис. м3/рік.       

         4.3. Послуги повинні надаватися з урахуванням розміру територій згідно з маршрутами руху транспортних засобів та схеми розташування контейнерних майданчиків.

         4.4. Послуги повинні надаватися з дотримання графіка вивезення та захоронення побутових відходів, погодженого керівником Сєвєродонецької міської ВЦА.

         4.5. Тариф на послуги з вивезення побутових відходів встановлюється розпорядженням керівника Сєвєродонецької міської ВЦА за результатами конкурсу у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат,  поданих виконавцем  на конкурс.  Виконавець не може впродовж року з дня оголошення переможця конкурсу вимагати від Замовника збільшення тарифу  понад розмір поданих на конкурс економічно обґрунтованих витрат.        

 

5. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

         5.1. Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання:

         - установчими документами яких передбачено провадження діяльності у сфері поводження з побутовими відходами;

         - які можуть забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій статті 8 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

         5.2. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості контейнерів для сміття та спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення  побутових відходів.

         5.3. Можливість виконання регламентних робіт з технічного обслуговування і ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення  побутових відходів та здійснювати щоденний контроль за технічним станом власними силами.

         5.4. Можливість підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів

         5.5. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті.

         5.6. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для вивезення побутових відходів.

         5.7. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів.

         5.8. Вартість надання послуги з вивезення побутових відходів (розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги в гривнях за 1м3).

         5.9. Досвід роботи з надання  послуг з вивезення побутових відходів.

         5.10. Наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації.

         Кількість учасників конкурсу не обмежується.

 

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу.

         Для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам, подаються наступні документи:

         - заява на участь в конкурсі;

         - довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

         - реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для   контактів);

         - керівний склад (посада, ПІБ, телефон для контактів) – для юридичних осіб;    

         - форма власності та юридичний статус, організаційно - правова форма (для  юридичних осіб);

         - копія статуту або іншого установчого документу;

         - копія свідоцтва про державну реєстрацію та/або виписка з єдиного державного реєстру;

         - балансовий звіт за останній звітний період (копія);

         - довідки відповідних органів державної фіскальної служби і Пенсійного фонду про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

         - документ, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення  твердих, великогабаритних,  ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

         - документа, що  містить  відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів в обсягах не менш ніж 250 тис. м3/рік;

         - документи, що містять інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (перелік спеціально обладнаних транспортних засобів, технічні паспорти та довідки про проходження ними технічного огляду, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

         - довідки про наявність умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

         - довідки про проходження водіями медичного огляду;

         - довідки, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

         - інші документи, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати належного рівня якості послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо).

 

         Примітки:

         а) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого          учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи          звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

         б) у разі відмови учасника надати зазначене підтвердження, або одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, чи факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє його конкурсну пропозицію, визначає переможця конкурсу серед тих учасників, які залишились.

 

7. Характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів.

         Чисельність наявного населення міста Сєвєродонецьк та прилеглих населених пунктів за статистичними даними станом на 01.01.2021 наведена у таблиці 1.                                                                                                

                                                                                                       Таблиця 1.

 

Населений пункт

Чисельність населення, тис. осіб

1

Місто Сєвєродонецьк із житловим районом Щедрищеве

103,5

2

Селище міського типу Борівське

5,7

3

Село Боброве

0,2

4

Село Осколонівка

0,02

5

Селище міського типу Сиротине

1,6

6

Село Лісна Дача

0,02

7

Селище міського типу Воронове

0,9

8

Селище міського типу Метьолкіне

0,8

9

Село Павлоград

0,18

10

Село Синецький

0,24

11

Село Воєводівка

0,6

12

Село Боровеньки

0,9

13

Село Єпіфанівка

1,1

14

Село Нова Астрахань

1,6

15

Село Пурдівка

0,08

16

Село Олександрівка

0,3

17

Село Гаврилівка

0,1

18

Село Нижній Суходіл

0,04

19

Село Чабанівка

0,6

20

Село Смолянинове

1,3

        

         Житловий фонд міста Сєвєродонецьк складається з:

- багатоквартирних будинків, управління якими здійснюється КП «Житлосервіс «Світанок»,

- багатоквартирних будинків, які належать об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ),

- багатоквартирних будинків, управління якими здійснюється підприємствами та організаціям різних форми власності,

- індивідуальних житлових будинків.

         Загальна площа житлового фонду міста Сєвєродонецьк становить 2662,462 тис. м2.

         Селітебна територія західної частини міста Сєвєродонецьк розбита на квартали прямокутної форми площею 4-20 га і забудована 2-3-4-5-поверховими будинками, центральна та східна частини розбиті на квартали площею 25 га та забудовані 5-ти і 9-ти поверховими будинками.

         Довжина міста зі сходу на захід – 12 км, з півночі на південь – 10 км.

         Житловий фонд прилеглих населених пунктів складається з індивідуальних будинків.

        

8. Характеристика об'єктів утворення відходів.

                                                                                                       Таблиця 3.

 

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Одиниця виміру

Показники

1. м. Сєвєродонецьк

Багатоквартирні житлові будинки -  управитель КП «Житлосервіс «Світанок» (централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване теплопостачання, газопостачання), з них:

 

 

 

700 буд.

 

 

 

76837 чол.

1-4-х поверхові

399 буд.

23100 чол.

5-ти поверхові,

в т.ч. із сміттєпроводами

223 буд.

15 буд.

31900 чол.

2250 чол.

6-ти поверхові,

в т.ч. із сміттєпроводами

3 буд.

3 буд.

500 чол.

500 чол.

9-ти поверхові,

в т.ч. із сміттєпроводами

74 буд.

74 буд.

21239 чол.

21239 чол.

10-ти поверхові.

в т.ч. із сміттєпроводами

1 буд.

1 буд.

413 чол.

413 чол.

Багатоквартирні будинки ОСББ (централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване теплопостачання, газопостачання), з них:

 

99 буд.

 

19429 чол.

 

1-4- х поверхові

23 буд.

1079 чол.

5-ти поверхові,

в т.ч. із сміттєпроводами

35 буд

33 буд.

4990 чол.

4840 чол.

9-ти поверхові,

в т.ч. із сміттєпроводами

38 буд.

38 буд.

12522 чол.

12522 чол.

10-ти поверхові,

в т.ч. із сміттєпроводами

3 буд.

3 буд.

838 чол.

838 чол.

Багатоквартирні будинки АТ «Укртрансгаз»   (централізоване водопостачання та водовідведення, централізоване теплопостачання, газопостачання)

 

2 буд.

 

180 чол.

Індивідуальні житлові будинки

1438 буд.

2800 чол.

Підприємства, установи та організації:

- на території міста надаються послуги згідно діючих договорів 268 юридичній особі, в тому числі 43 бюджетним установам та організаціям, 399 фізичним особам - підприємцям;

- в промисловій зоні згідно діючих договорів знаходиться 50 контейнерних майданчиків.

 

 

Аптеки

м2 торгової площі

2577

Лікарні

ліжко-місць

640

Поліклініки

відвідування

3040

Дитячі дошкільні установи

місць

2780

Заклади освіти:

- вищі, середньо-спеціальні

- школи

- школи-інтернати

- профтехучилища

чол.

 

2351

8814

88

1657

Автовокзал

м2

386

Кінотеатри

місця

2000

Підприємства торгівлі:

- продовольчі магазини

- промислові магазини

м2

 

26753

43918

Ринки

м2

33952

Підприємства громадського харчування:

- ресторани

- кафе, їдальні

місць

 

240

10883

Готелі

місць

291

Підприємства побутового обслуговування

робочих місць

791

Інформація про контейнери (контейнерні майданчики) для зберігання та збирання різних побутових відходів: балансоутримувач КП «Сєвєродонецьккомунсервис».

контейнерів

контейнерних майданчиків

500

122

Характеристика під'їзних шляхів

 

дороги з твердим покриттям

2.Смт Борівське

- індивідуальні житлові будинки

- ДНЗ

- ЗОШ

 

буд.

1 буд.

1 буд.

 

5840 чол.

 

 

3.Село Боброве

Індивідуальні житлові будинки

 

буд.

 

263 чол.

4.Село Осколонівка

Індивідуальні житлові будинки

 

буд.

 

24 чол.

5.Смт Сиротине

- індивідуальні житлові будинки

- ЗОШ

 

711 буд.

1 буд.

 

1632 чол.

34 чол.

6.Село Лісна Дача

Індивідуальні житлові будинки

 

16 буд.

 

42 чол.

7.Смт Воронове

Індивідуальні житлові будинки

 

473 буд.

 

862 чол.

8.Смт Метьолкіне

Індивідуальні житлові будинки

 

374 буд.

 

785 чол.

9.Село Павлоград

Індивідуальні житлові будинки

 

123 буд.

 

181 чол.

10.Село Синецький

Індивідуальні житлові будинки

 

127 буд.

 

210 чол.

11.Село Воєводівка

Індивідуальні житлові будинки

 

349 буд.

 

616 чол.

12.Село Боровеньки

- багатоквартирні житлові будинки

- індивідуальні житлові будинки

- ЗОШ

 

8 буд.

609 буд.

1 буд.

 

32 чол.

751 чол.

58 чол.

13.Село Єпіфанівка

- індивідуальні житлові будинки

- ЗОШ

 

буд.

 

964 чол.

8 чол.

14.Село Нова Астрахань

- індивідуальні житлові будинки

- амбулаторія

- інтернат

- ЗОШ-ДНЗ

- магазин

 

981 буд.

1 буд.

1 буд.

1 буд.

9 буд.

 

1564 чол.

21 чол.

77 чол.

17 чол.

15.Село Пурдівка

Індивідуальні житлові будинки

 

147 буд.

 

81 чол.

16.Село Олександрівка

Індивідуальні житлові будинки

 

325 буд.

 

293 чол.

17.Село Гаврилівка

Індивідуальні житлові будинки

 

56 буд.

 

32 чол.

18.Село Нижній Суходіл

Індивідуальні житлові будинки

 

35 буд.

 

31 чол.

19.Село Чабанівка

- індивідуальні житлові будинки

- ЗОШ

 

241 буд.

1 буд.

 

442 чол.

58 чол.

20.Село Смолянинове

- індивідуальні житлові будинки

- ЗОШ

 

865 буд.

1 буд.

 

1000 чол.

 

 

9. Характеристика об'єкта утилізації відходів.

         Захоронення ТПВ здійснюється на міському полігоні за адресою: Луганська обл., Новоайдарський район, Смолянинівська сільська рада, Будівлі та споруди №3 за 10,5 км від м. Сєвєродонецька. Балансоутримувач полігону КП «Сєвєродонецьккомунсервис». Полігон введений в експлуатацію в 1985 році. Захоронення сміття на полігоні ТПВ здійснюється на підставі дозволу.

 

10. Вимоги до конкурсних пропозицій.

         10.1. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

         10.2. Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

         10.3. Конкурсна пропозиція повинна бути прошита, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

         10.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

         10.5. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

         10.6. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

         10.7. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

 

11. Процедура надання роз'яснень щодо конкурсної документації.

         11.1. Учасник має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій письмово звернутися до організатора конкурсу за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації, який зобов'язаний надати йому роз'яснення протягом 3-х робочих днів письмову відповідь.

         11.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз'яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом 3-х робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення .

 

12. Внесення змін до конкурсної документації.

         12.1. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за 7 календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом 3-х робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

         12.2. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на 7 календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

13. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.

         Місце: Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області, м. Сєвєродонецьк, Луганської обл., бульвар Дружби Народів, 32, кабінет 87.

         Спосіб: особисто або поштою.

         Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

         до 09 год. 30 хв. 16 червня 2021р.

         Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, які їх подали.

 

14. Порядок розкриття конкурсних пропозицій:

         14.1. Розкриття конвертів з конкурентними пропозиціями проводиться в день проведення конкурсу у місці та час, передбачені конкурсною документацією, у присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

         14.2. Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженою ним особи.

         14.3. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

         14.4. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи суті.

 

15. Відміна конкурсу.

         15.1. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі неподання конкурсних пропозицій чи відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин:

- учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбачених конкурсною документацією;

- конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

- встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

         15.2. Якщо конкурсною комісією прийнято рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, то протягом трьох робочих днів з дня його прийняття організатор письмово повідомляє всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу .

 

16. Критерії відповідності кваліфікаційним вимогам та методика оцінки конкурсних пропозицій.

         16.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за наступними критеріями :

                                                                                             Таблиця 4.

 

Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

Оцінка

1. Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів.

перевага надається учасникові, який має достатню кількість спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких, тощо)

максимально 20 балів

2. Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

наявність власного або орендованого контрольно-технічного пункту

максимально 5 балів

3. Підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціально обладнаних транспортних засобів

максимально 5 балів

4. Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

максимально 5 балів

5. Можливість забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів

зберігання спеціально обладнаних транспортних засобів забезпечують штатні працівники або інше підприємство за договором на власній або орендованій території виконавця послуг

максимально 5 балів

6. Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує GPS навігацію.

максимально 10 балів

7. Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

розрахунки економічно обґрунтованих планових витрат для формування тарифу на послуги із збирання, сортування та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких, тощо) в гривнях за 1м3 порівнюються окремо

максимально 20 балів

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

8. Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів понад три роки

максимально 20 балів

9. Наявність у працівників відповідно кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

максимально 5 балів

10. Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання:

- повторне використання;

- використання як вторинної сировини;

- отримання електричної чи теплової енергії;

- захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі "Кваліфікаційні вимоги" цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів

максимально 5 балів

 

        

16.2. У випадку однакового значення оцінки відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини складу комісії. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова конкурсної комісії.

         16.3. Під час конкурсу ведеться протокол, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 

17. Визначення переможця конкурсу та укладення договору.

         17.1. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає  кваліфікаційним  вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

         17.2. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є  голос голови конкурсної комісії.

         17.3. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу.

         17.4. Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу своїм рішенням вводить у дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу та зазначає строк, протягом якого виконавець має право надавати такі послуги, але не менш як п'ять років.

         17.5. У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

         17.6. З переможцем конкурсу протягом десяти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення укладається договір на надання послуг з вивезення побутових відходів.

 

Управління житлово-комунального господарства


109