Ви тут:

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля "Планованоі діяльніості ТОВ «ШЛЯХОВИК-97»

20-12-2021
Категорія: 

Додаток 3
до Порядку передачі документації
для надання висновку з оцінки впливу
на довкілля та фінансування оцінки впливу на
довкілля
_____________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з
оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується
програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається
суб’єктом господарювання)

20215207895 (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на
довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля
планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання
та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

1. Планована діяльність
Планована діяльність ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» передбачає виробництво асфальтобетону
на грунтозмішувальній установці «MARINI coldFALT 400» за адресою Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 2 П.
Технологічні операції з приготування щебнево-піщаної суміші (ЩПС) з додаванням
цементу та СФОВ (суміш матеріалу отриманого від фрезерування старого покриття і нового
ЩПС, готується на виробничій базі шляхом перемішування з додаванням цементу та
бітумної емульсії на грунтозмішувальній установці «MARINI coldFALT 400» паспортна
продуктивність змішувача 400 т/год за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Б. Ліщини, 2 П. Спосіб приготування ґрунтових сумішей – холодний з попереднім
дозуванням компонентів.
Технологічний процес полягає в наступному: дозування в змішувач основної складової
продукту – ґрунту, а також інших сухих в'яжучих компонентів; подача ґрунту, цементу та
рідини (вода або рідкі в'яжучі матеріали) з буферної цистерни в змішувач безперервної дії, де
відбувається перемішування вихідних матеріалів. Заключний етап виробництва ґрунтових
сумішей – це вивантаження готового продукту з бункера готової продукції в автотранспорт
споживача.
ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» орендує майно на земельній ділянці для розміщення
обладнання для виробництва шляхово-будівельних матеріалів (Код використання згідно з
класифікатором видів цільового призначення земель (КВЦПЗ): 11.01 Для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що
пов'язані з користуванням надрами для розміщення гранітного кар’єра та промислового
майданчика, загальною площа 1,8 га, яка розташована за адресою: Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 2 П.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності)
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97"
(ТОВ "ШЛЯХОВИК-97")
код ЄДРПОУ 03446334
адреса: 65120, Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Авангард, вул. Базова, буд. 12
Телефон: +38048356021 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у
паспорті), місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону) 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення
Департамент комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та
природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації
93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59; (фактична адреса: 93400 м.
Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2);
електронна адреса: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua.
Тел.: (+3806452) 2-55-77, (+380645) 70-44-44, контактна особа: Пономаренко Є.В. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який
розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності
буде:
- висновок з оцінки впливу на довкілля, на підставі якого підприємством будуть
розроблені документи дозвільного характеру згідно вимог екологічного законодавства
України, що видається обласною державною адміністрацією або центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного
повітря»;
- дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що видається
обласною державною адміністрацією або центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,
відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря». (вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає
його видачу)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань
Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не
більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення

(зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу

на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що

передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.
Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати
будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без
необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій
формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із
внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого
строку, не розглядаються.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої

респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не
проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.
Громадські слухання (перші) відбудуться - (зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)
Громадські слухання (другі) відбудуться -
(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що
забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо

планованої діяльності
Департамент комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та
природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації
93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59; (фактична адреса: 93400 м.
Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2);
електронна адреса: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua.
Тел.: (+3806452) 2-55-77, (+380645) 70-44-44, контактна особа: Пономаренко Є.В. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)
7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до
якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій
Департамент комунальної власності земельних, майнових відносин, екології та
природних ресурсів Луганської обласної державної адміністрації
93405, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59; (фактична адреса: 93400 м.
Сєвєродонецьк, площа Перемоги, 2);
електронна адреса: lugcomlandatloga [dot] gov [dot] ua.
Тел.: (+3806452) 2-55-77, (+380645) 70-44-44, контактна особа: Пономаренко Є.В. (найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського
обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності
Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 341 аркушах (зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

Наведено в звіті з оцінки впливу на довкілля (зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової
інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час,
з якого громадськість може ознайомитися з ними
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВИК-97" за
адресою: Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 2 П., контактний телефон -
+38(067) 470 23 47 – Новаков Олександр;
- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, Луганська обл.,
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 32, контактні телефони - +38 (06452) 4-40-31, 4-03-
20, +38 (06452) 2-73-41 – приймальня.

Копії Звітів з оцінки впливу на довкілля знаходяться в адміністративній будівлі
ТОВ «ШЛЯХОВИК-97» та в приміщенні СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-
ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ,
а також занесено до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля – можливо ознайомитися
за посиланням ]]>http://eia.menr.gov.ua/uk/case/id-7895]]>.
Громадськість може ознайомитися з документами з 18 листопада 2021 року. (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість
може ознайомитися з документами, контактна особа)