Основні засади затвердження програм соціально-економічного і культурного розвитку

22-11-2019

Однією із задач міських рад є затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста. Саме створення таких програм та їх виконання щонайбільше показують, як місцева влада піклується про людей та розвиток територій. Тому грамотне прийняття програм соціально - економічного та культурного розвитку є актуальним і важливим питанням сьогодення.

Почнемо з того, що міська програма соціально-економічного і культурного розвитку — це документ, в якому визначаються цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, як правило, на рік, засоби та шляхи їх досягнення, формується взаємоузгоджена і комплексна система напрямків та заходів органу місцевого самоврядування, спрямованих на ефективне розв’язання проблем економічного і соціального розвитку.

Разом із програмою соціально-економічного розвитку розробляються міські цільові програми, які є її складовими.

Чинне законодавство наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями розробляти програми соціально-економічного і культурного розвитку та місцеві цільові програми.

Так, згідно із ч. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування відноситься до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад та вирішуються вони на пленарних засіданнях відповідних рад.

Стаття 27 зазначеного Закону закріплює повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, зокрема, підготовка програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл, селищ, міст, цільових програм з інших питань самоврядування, подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання раді звітів про хід і результати виконання цих програм.

Слід зазначити, що програма соціально-економічного і культурного розвитку — лише один із компонентів місцевого планування. Вона безпосередньо пов’язана зі стратегією розвитку громади і з міським бюджетом. На підставі стратегії розвитку формується програма соціально-економічного і культурного розвитку, яка містить конкретні заходи, спрямовані на реалізацію цілей стратегії з подальшим відображенням цих заходів у міському бюджеті.

Типова структура програми соціально-економічного і культурного розвитку затверджена постановою КМУ від 17.04.2019№ 335, якою внесено зміни до постанови КМУ від 26.04.2003 №621.  

Фінансування заходів міських програм соціально-економічного і культурного розвитку може здійснюватись з різних джерел. Основним джерелом залишається міський бюджет, але значна частина може фінансуватись також за рахунок надходжень з бюджетів вищих рівнів, а також за рахунок зовнішніх і внутрішніх інвесторів.

У процесі виконання міських програм до них можуть вноситись зміни шляхом прийняття відповідних рішень міською радою, при цьому за необхідності вносяться зміни і до міського бюджету.

Підводячи підсумки, треба зазначити, що сьогодні наявність належним чином розробленої та затвердженої програми соціально-економічного і культурного розвитку громади є необхідною умовою отримання додаткового фінансового ресурсу у вигляді субвенцій з державного бюджету.

У сучасних умовах соціально-економічний розвиток території є важливою стратегічною складовою місцевого управління нарівні з адміністративно-правовим регулюванням і бюджетною (фінансовою і інвестиційною) політикою.

Наразі, департаментом економічного розвитку під керівництвом першого заступника міського голови Кузьмінова Олега триває розробка Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста на 2020 рік з урахуванням нових тенденцій, затверджених постановою КМУ від 17.04.2019 №  335.