РІШЕННЯ №4061

29-09-2014

СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Вісімдесят дев’ята  (чергова) сесія

РІШЕННЯ №4061

 

«25» вересня 2014року
м.Сєвєродонецьк

Про внесення змін до рішення сесії міської ради №3329 від 22.07.2009р. «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих приміщень в нежилі та їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери на території Сєвєродонецької міської ради»

Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про основи містобудування» , «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи рішення сесії міської ради №3887 від 24.04.2014р. «Про задоволення подання Прокуратури від 05.03.2014р. №1412вих-14 про усунення порушень земельного законодавства», на підставі аналізу регуляторного впливу регуляторного акта,    Сєвєродонецька міська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни   в Додаток 1 до рішення сімдесят сьомої (чергової) сесії міської ради №3329 від 22.07.2009р. «Про затвердження Положення про порядок переведення жилих приміщень в нежилі та їх реконструкції під розміщення об’єктів невиробничої сфери на території Сєвєродонецької міської ради» , а саме:

-  в першому абзаці пункту 2.1. Додатку слова  «до Єдиного дозвільного офісу міської ради» замінити на слова «до Центру надання адміністративних послуг»;

- в другому абзаці пункту 2.1. Додатку слова « а також заяву про погодження місця розташування земельної ділянки під будівництво окремого входу і прибудов (в разі потреби) з зазначенням розмірів» виключити;

- в пункт 2.1. Додатку додати одинадцятий абзац:

 «- висновки державних пожежних та санітарно-епідеміологічних органів про можливість реконструкції житлового приміщення під об’єкт невиробничої сфери і ескізний проект реконструкції житлового приміщення під розміщення об’єкта невиробничої сфери з влаштуванням окремого входу та прибудов (у разі потреби) та благоустроєм прилеглої території.»;

- пункт 2.3. Додатку читати в такій редакції «Відділ містобудування та архітектури готує пропозиції про можливість переведення житлового приміщення в нежитлове та про можливість будівництва окремого входу та прибудов (в разі потреби).»;

- пункт 2.4. Додатку виключити, пункти 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.  Додатку вважати відповідно пунктами 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8.

- в пункті 2.6. Додатку слова «негативного попереднього висновку комісії» замінити на слова «негативних висновків».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську комісію з питань архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього середовища та розвитку селищ.

 

Міський голова                                                                                         В.В.Казаков

Регуляторний акт розроблено відділом містобудування та архітектури Сєвєродонецької міської ради